Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě, že mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem dojde ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující – spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: 
adr.coi.cz

Kupující - spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Orgány státního dozoru:

Kupující je dále oprávněn obrátit se se stížností na tyto orgány státního dozoru:

  • orgánem státního dozoru nad výkonem živnostenského oprávnění prodávajícího je Živnostenský úřad

  • orgánem státního dozoru v oblasti ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů,

  • orgánem státního dozoru nad dodržováním práv spotřebitele je Česká obchodní inspekce,

  • orgánem státního dozoru nad zajištěním bezpečnosti potravin je Státní zemědělská a potravinářská inspekce.